555

10:30

🐶

kimono:RARE *{( konpeitou )}* Komainu - kimono
*{( konpeitou )}* Komainu - mizuhiki bow
@Lootbox

pose:wear-01/mirror[jouer]/paper baloon7
*::.who what.::* [Jpn] -kyouno wanko- 1.Sundays [RARE]
*::.who what.::* [Jpn] -kyouno wanko- 2.Monday
*::.who what.::* [Jpn] -kyouno wanko- 3.Tuesday
*::.who what.::* [Jpn] -kyouno wanko- 4.Wednesday
*::.who what.::* [Jpn] -kyouno wanko- 5.Thursday
*::.who what.::* [Jpn] -kyouno wanko- 6.Friday
*::.who what.::* [Jpn] -kyouno wanko- 7.Saturday
@Japonica

You Might Also Like

0 コメント